Bảo mật

Quy định bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin của quý khách hàng, chúng tôi đảm bảo không chia sẻ hay mua bán thông tin khách hàng cho bên thứ 3.

Để bảo mật thông tin khách hàng, chúng tôi cam kết 3 không như sau:

+ Không chia sẻ thông tin cho bên thứ 3

+ Không lưu trữ thiếu an toàn thông tin:

+ Đền bù hợp lý nếu có sai phạm

Và nhiều chính sách khác nhằm bảo vệ tuyệt mật thông tin của khách hàng.